YOUNG CODERS

IEDEREEN KAN HET VERSCHIL MAKEN!

IK BEN OP ZOEK NAAR IT TALENT

Op zoek naar mensen met een uniek perspectief op IT problematiek?

WORD EEN YOUNG CODER

Start jouw nieuwe IT carrière bij Young Coders

OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDINGSPARTNER

Op zoek naar een ICT opleidingspartner?

GABE

JAVA DEVELOPER BIJ ETPA

RIANNE

WEBANALIST BIJ KADASTER

TESSA

DATA ENGINEER BIJ IKNL

NICK

DELPHI DEVELOPER BIJ DEUTSCHE TELEKOM

OSKAR

BETTYBLOCKS DEVELOPER BIJ DAILYOPS

YOUNG CODERS

Young Coders is gespecialiseerd in het bouwen van duurzame innovatieve IT-teams voor opdrachtgevers. Wij doen dit door slimme jonge starters op de arbeidsmarkt te koppelen aan bestaande IT-teams. Op die wijze creëren we een omgeving, waarbij snel nieuwe IT-producten kunnen worden ontwikkeld. Het voordeel is dat junioren frisse ideeën inbrengen, met technologie zijn opgegroeid en naar oplossingen kijken met de gebruiker in het achterhoofd. Het voordeel van de senioren is dat ze veel verstand hebben van de bestaande IT-infrastructuur en ontwikkelomgevingen en die kennis kunnen overbrengen op de junioren. Zo leren ze van elkaar en is dit een belangrijke voorwaarde voor innovatie binnen bedrijven

Geïnteresseerd? Klik hier om een afspraak te maken.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

De Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam (NSA) is de studievereniging voor studenten natuurkunde, sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) en wiskunde aan de UvA. Young Coders draagt deze studievereniging een warm hart toe en sponsort de NSA dan ook van harte. Ook is de NSA een interessante kweekvijver van enthousiast en slim talent voor Young Coders. Door aangesloten studenten te helpen met hun oriëntatie op werkgebied en ze te vertellen over de mogelijke carrièrekansen binnen de ICT helpen wij met onze Challengerships de studenten die de overstap willen maken met hun eerste stap naar een ICT carrière.

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) is onontkoombaar. De komende tien jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland in hoge mate beïnvloed worden door onze slagvaardigheid in het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil dat Nederland mee kan doen met de koplopers in Europa op het gebied van kennis én toepassing van AI, ten behoeve van welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Young Coders heeft zich aangesloten bij NL AIC om mee te werken aan het stimuleren van het ontwikkelen van AI in Nederland. Dit doen wij door binnen deze organisatie mee te werken aan projecten en innovaties op diverse gebieden zoals gezondheid en zorg, defensie en veiligheid, de publieke sector, financiële dienstverlening en Agro-food

TekDelta is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse organisaties, kennisinstellingen en de startup community. TekDelta organiseert meetups van hoge kwaliteit tussen startups op hoog niveau en toonaangevende Nederlandse organisaties. Door belangrijke, grote spelers te koppelen aan innovatie startups creëert TekDelta win-win-win situaties. Young Coders is trots om aangesloten te zijn als startup bij deze organisatie en ziet uit naar de mogelijke toekomstige samenwerkingen die hieruit voortvloeien!