Alle blogs

Hier vind je alle blogs die op onze website zijn geplaatst

Dit worden dé 7 IT-trends van 2021

5 minuten

#1 IT-trend 2021: Het Internet of Behaviors In onze huidige informatiemaatschappij is data niet alleen het nieuwe goud, maar ook het smeermiddel waar organisationele processen op draaien. Dit zijn zowel commerciële als niet-commerciële processen. De meeste...

Lees meer

01. Prioriteit voor diversiteit

4 minuten

Diversiteit helpt je om techniek te ontwerpen die aansluit bij je doelgroep. Het is niet voor niets zo dat organisaties met teams die divers zijn samengesteld het best presteren, blijkt uit onderzoek van o.a. McKinsey. Maar wat is diversiteit...

Lees meer

02. Hoe bedenk je ideeën die jouw organisatie verder helpen

6 minuten

Een eerste misvatting over innovatieve ideeën moeten we direct tackelen. Die misvatting is dat de beste ideeën ontstaan door goed na te denken. Klinkt logisch, werkt niet zo. Het is verleidelijk te denken dat je door lang te broeden op een onderwerp een steeds grotere...

Lees meer

03. Van idee naar een werkende oplossing met Design Thinking

5 minuten

Allereerst moeten nieuwe ideeën goed zijn uitgewerkt. De beslissing om een idee uit te voeren kan een belangrijke zijn. Om een goede afweging te maken moeten ideeën zo concreet mogelijk zijn. Meer dan enkel een gedachte. Gebruik hiervoor de laatste fasen van de Design...

Lees meer

Business case: De spanning erin houden

3 minuten

Het prototype werd grondig getest en een eerste productierun is uitgerold. Enkele honderden geselecteerde “early adopters” ontvingen hun slimme accu. En toen ging het mis. Veel gebruikers klaagden over wegvallende verbindingen, de app die niets registreerde of juist...

Lees meer

Business case: Houd het simpel met maximaal effect

3 minuten

01. De casus Binnen de financiële instelling bestaat de behoefte om de salesafdeling te ondersteunen met mobiele oplossingen. Er worden in het hele “lead to order” proces te veel fouten gemaakt. Bovendien zit er te veel tijd tussen het bestellen van de...

Lees meer

Investeren in personeel tijdens en na de crisis

4 minuten

Regeren is vooruitzien. Zeker in de crisis Want al gaat het thuiswerken ons goed af, de échte uitdagingen voorzien economen voor de lange termijn. Hoe blijft een organisatie op lange termijn gezond? Door niet langer uit te stellen tot ‘na de crisis’. We weten niet hoe...

Lees meer

Business case: wat heeft de cliënt eraan?

3 minuten

01. De casus De stichting heeft al een aantal brainstormsessies achter de rug en er zijn diverse ideeën geopperd voor de ontwikkeling van een standaardisatieplatform. De leidraad was altijd de vraag: “Wat heeft de cliënt eraan?” Deze tekst hangt letterlijk aan de muur...

Lees meer

05. Leven lang leren: Noodzaak in plaats van luxe

8 minuten

Het stormachtige tempo waarin baanbrekende technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, het Internet of Things (IoT) en robotisering zich ontwikkelen, versnelt die ontwikkeling alleen maar. Met het oog op de digitale toekomst hamerde een door de...

Lees meer

Business case: Een multichannel verkoopuitdaging

3 minuten

01. De casus De eerste online verkoopkanalen zijn “in-house” gerealiseerd door het ontwikkelteam op het hoofdkantoor in Frankrijk. Dit team beheerde de volledige logistieke procesflow en de daarbij behorende databases. Er waren slimme koppelingen gerealiseerd met het...

Lees meer