Business case: wat heeft de cliënt eraan?

22-10-2020

3 minuten

Jan-Willem

In het zorgdomein is een stichting opgericht om de connectiviteit tussen diverse zorgsystemen te verbeteren en hierbinnen een vorm van standaardisatie te introduceren. De stichting bestaat uit medewerkers die voornamelijk een zorgachtergrond of communicatieachtergrond hebben.

De stichting is aan het nadenken over het vormgeven van een standaardisatieplatform, maar beschikt niet over alle technische kennis die benodigd is. Er zijn meerdere samenwerkingspartners betrokken bij een mogelijke realisatie van het platform. Zij kampen echter regelmatig met capaciteitsproblemen, wat de ontwikkeling van een dergelijk platform vertraagd.
Post-it wall

01. De casus

De stichting heeft al een aantal brainstormsessies achter de rug en er zijn diverse ideeën geopperd voor de ontwikkeling van een standaardisatieplatform. De leidraad was altijd de vraag: “Wat heeft de cliënt eraan?” Deze tekst hangt letterlijk aan de muur op een tegeltje. Dit is een goed uitgangspunt, maar in een brainstormfase zie je veelal dat de onderliggende gedachte toch een beetje vergeten wordt. Het werd duidelijk dat de ideeën die uit de eigen organisatie kwamen enigszins eenzijdig waren, voornamelijk bedacht vanuit bestaande processen en protocollen. Deze gedachtestroom is logisch en belangrijk binnen de zorg, maar het bleek erg lastig om buiten het eigen domein te kijken naar oplossingen. Het bleek dan ook lastig om mensen te vinden die “out of the box” kunnen meedenken vanuit verschillende disciplines buiten de zorg en ICT. De zorg is nu eenmaal niet echt een “sexy” omgeving voor jonge mensen die in de techniek hun carrière willen starten. Als laatste ontbrak de nodige structuur in de brainstormsessies. Veel ideeën blijven op de plank liggen en er wordt te weinig doorgepakt. Gezien de stichting van tijdelijke aard is, wordt het belang om concreet te worden steeds groter.

02. Design thinking: Structuur brengen in het creatieve proces

De stichting benadert Young_Coders om te helpen bij het structureren van het creatieve proces en vraagt om een team van bevlogen jonge mensen die gezamenlijk een mooie afspiegeling van de maatschappij vertegenwoordigen. Young_Coders zet een Design Thinking training op voor de medewerkers van de stichting. Hier wordt onder andere behandeld hoe het creatieve proces kan worden gestructureerd zonder dat er beperkingen worden opgelegd voor de ideeën. Bij een volgende Design Thinking sessie wordt ook een team Challengers van Young_Coders betrokken. Tijdens de sessie wordt hun meerwaarde direct duidelijk. Vanuit een diversiteit aan studierichtingen (biologie, horeca, muziek, communicatiewetenschap) komen ideeën naar boven die nog nooit binnen de eigen organisatie waren opgeborreld. Ook zijn een aantal van deze ideeën direct bruikbaar. Een deel van het team van Challengers is vervolgens actief betrokken geraakt bij het verder ontwikkelen van prototypes en de daadwerkelijke implementatie van het platform.

03. Hoe helpt Young_Coders

Young_Coders kan jouw organisatie helpen bij het structureren van creativiteit door het organiseren van Design Thinking trainingen en het begeleiden van Design Thinking sessies. Naast het organiseren en begeleiden van deze sessies leveren wij ook de mensen die kunnen helpen bij het bedenken van innovatieve ideeën. Ideeën die niet gevoed worden door standaarden, gewoonten en procedures van eigen medewerkers.

Young_Coders levert innovatieteams om o.a. Design Thinking bij jouw organisatie te implementeren. De teamleden worden specifiek opgeleid voor jouw organisatie. Ze zijn complementair aan elkaar en hebben diverse studieachtergronden. Onze teams zijn divers en inclusief samengesteld zodat zij een volwaardige afspiegeling van onze maatschappij zijn. Ook kiezen ze specifiek voor jouw organisatie.

Door een innovatieteam in te zetten bij jouw organisatie zorgen we ervoor dat een (nieuw) te ontwikkelen product of dienst goed aansluit bij de verwachtingen van je klant. Onze teams worden opgeleid volgens de lean startup methode, waardoor er altijd wordt gedacht en gewerkt met de gebruiker (client) als vertrekpunt. En het mooie is dat je onze challengers na een afgesproken periode kosteloos in loondienst kunt nemen.

HET RESULTAAT

Het Design Thinking proces is inmiddels een integraal onderdeel geworden van de denk- en werkwijze van de organisatie. Door eerst de klantvraag goed in kaart te brengen en te valideren (Empathy fase) en met deze input kaders te scheppen voor het bedenken van ideeën (Ideation fase) ontstaat er een stroom van ideeën, die behalve uniek, ook haalbaar zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat de stichting het ontwikkelen van het platform voor het grootste deel als MVP (Miminal Viable Product) heeft kunnen uitrollen. Samen met de gebruikers worden er nu continu waardevolle aanpassingen gedaan. Ook heeft de organisatie een aantal enthousiaste, jonge mensen aan zich kunnen binden.

Kunnen we jouw organisatie helpen met een Design Thinking workshop of innovatietalenten? Laten we eens kennismaken!

CONTACT

Plan gemakkelijk een meeting in. 

Jan-Willem

Jan-Willem

Jan-Willem is een ervaren developer en co-founder van Young_Coders. Hij schrijft o.a. over de IT-arbeidsmarkt, programmeren en scrum.