Van grijze haren naar IT-kansen: de paradox ontrafeld

18-04-2024

4 minuten

Jan-Willem

Ondanks dat het aantal IT’ers in Nederland al een paar jaar toeneemt, overtreft de vraag nog steeds het aanbod. Dat is ook niet zo vreemd. De scheidslijn tussen klassieke techbedrijven en andere branches wordt namelijk steeds kleiner. In zekere zin is elk bedrijf, van de buurtsuper om de hoek tot de grote multinational, een organisatie waar digitale technologie een prominente rol speelt. Zonder een goed functionerend IT-landschap red je het tegenwoordig niet meer.
Vergrijzing van de IT-afdelingen is een fenomeen waar veel organisaties mee worstelen. Waar vergrijzing vaak wordt gezien als een rem op de IT-innovatie, hoeft dat zeker niet het geval te zijn. Het lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, maar wie goed kijkt en buiten de kaders durft te kleuren, ziet dat vergrijzing juist interessante kansen biedt voor IT-personeelstekorten binnen een organisatie. Lees verder en ontdek hoe en waarom dit het geval is!

Minder groei door tekort aan IT’ers

Onderzoek door TNO onder hr-eindverantwoordelijken wijst uit dat circa een kwart van de Nederlandse organisaties moeite heeft met groeien door een nijpend tekort aan IT-medewerkers. Vooral grotere bedrijven vinden het lastig om de juiste professionals te vinden. De gevolgen van het IT-personeelstekort laten zich ook financieel voelen. Een deel van de ondervraagde organisaties geeft aan minder winst te maken, omdat het grote moeite heeft met het invullen van cruciale IT-functies.

IT-personeelstekorten tegengaan: de beperkingen van bekende strategieën

IT-continuïteit waarborgen in een wereld waarin IT’ers schaars zijn en talentvolle professionals keuze te over hebben: dat is de uitdaging waar bedrijven een oplossing voor moeten vinden. Veel organisaties zoeken hun heil in voor de hand liggende strategieën als het betalen van hogere salarissen, outsourcen van IT-diensten en -taken of inhuren van buitenlandse kenniswerkers.

Toch kleven aan deze werkwijzen de nodige nadelen. Steeds meer betalen kan leiden tot een ‘race to the top’ die zeker kleinere bedrijven op den duur niet meer vol kunnen houden. Outsourcen kan een prima oplossing zijn, maar betekent wel een zeker verlies van controle en flexibiliteit. En het inhuren van buitenlandse IT’ers gaat vaak gepaard met grote uitdagingen op het gebied van onboarding, huisvesting en taal.

Vergrijzing als onverwachte oplossing voor het IT-personeelstekort

Het goede nieuws: er schuilt een oplossing in een onverwachte hoek in de vorm van vergrijzing. Juist oudere werknemers kunnen een centrale rol spelen bij de verversing en waarborging van de IT-kennis binnen jouw organisatie. Tijd om in te zoomen op de kansen die de wisselwerking tussen oudere werknemers en aanstormende IT-starters biedt!

Nieuwe inzichten dankzij IT-trainees en -starters

De IT’er die opereert in de complexe digitale wereld van vandaag moet een schat aan kennis bezitten. Tegelijkertijd is er vaak weinig tijd om ervaring op te doen of gericht te werken aan reskilling, bijscholing of omscholing. IT-trainees en -starters brengen vaak nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden mee die oudere werknemers helpen bij omscholing, bijscholing of reskilling.

Zo breidt die laatste groep zijn professionele bagage uit en kunnen mensen met een veranderberoep (een functie die dreigt te verdwijnen of sterk verandert door de voortschrijdende digitalisering) waardevol blijven. Het is de moeite waard om bij het speuren naar IT-talent verder te kijken dan formele IT-studies en harde IT-werkervaring. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen met een studieachtergrond in vakgebieden als wiskunde, natuurkunde, biologie of grafisch design die prima thuis zijn in de wereld van IT. Zeker met wat extra bij- of omscholing, ontwikkelen deze talenten zich vaak snel tot volwaardige, veelzijdige en kundige IT’ers.

Gemotiveerde zijinstromers brengen een frisse blik en gezonde dosis creativiteit mee en komen door hun alternatieve achtergrond regelmatig met out-of-the-boxoplossingen die geijkte en traditionele IT-kaders overstijgen. Bovendien is het makkelijker om IT-tekorten op te lossen als je deze talenten in het vizier houdt. Je vist dan immers niet in dezelfde vijver als het leeuwendeel van alle andere bedrijven.

Oudere werknemers als bron van ervaring en kennis

Oudere werknemers kunnen op hun beurt een belangrijke rol spelen bij het vormen van IT-starters en -trainees en helpen om deze mensen langdurig aan je organisatie te binden. De kennis en ervaring van doorgewinterde IT’ers is bijvoorbeeld ideaal voor het ontwikkelen van curricula. Door die te digitaliseren in een e-learningomgeving, komt alle informatie beschikbaar voor jonge IT’ers die zo de klappen van de zweep leren kennen en hun kennisarsenaal uitbreiden.

Daarnaast kunnen ervaren IT’ers die een paar jaar voor hun pensioen staan IT-trainees en -starters bijstaan met on-the-job-training. Ze hebben jarenlang aan bepaalde applicaties en systemen gewerkt en borgen de IT-continuïteit van de organisatie door alles wat ze weten over te dragen aan de IT-generatie van de toekomst. Dankzij de waarborging van kennis blijven ze bovendien in hun laatste werkende jaren uitermate relevant voor hun werkgever.

Bijscholing en omscholing

Soms hebben organisaties niet direct in de gaten wat ze reeds aan IT-potentieel in huis hebben. Op het eerste gezicht lijkt er geen harde match te zijn tussen het professionele profiel van een medewerker en de specifieke IT-vaardigheden waar een organisatie om vraagt. In de praktijk blijkt er met gerichte bij- of omscholing vaak veel meer mogelijk dan je aanvankelijk dacht.

Denk aan voorbeelden als:

  • een supportmedewerker die zich ontwikkelt tot softwareontwikkelaar;
  • financemedewerkers die hun weg vinden in de wereld van fintech;
  • een bioloog of wiskundige die zijn of haar passie volgt en zich bekwaamt in complexe computeranimaties en -modellen.

Het IT-personeelstekort te lijf met jouw opleidingspartner voor bij- en omscholing

Vergrijzing biedt uitstekende kansen voor het oplossen van IT-personeelstekorten. Oudere, ervaren medewerkers en IT-trainees of -starters kunnen elkaar prima versterken. Met een stukje bij- of omscholing krijgen ook talenten zonder harde IT-opleiding de kans om zich te bekwamen tot volwaardige professionals die jouw IT-personeelstekort oplossen.

Young_Coders is dé IT-opleidingspartner voor het werven van IT-trainees én de bij- en omscholing van jouw (IT) personeel. Met gedegen assessments, maatwerkopleidingen en een gepersonaliseerd e-learningplatform helpen wij je om talenten te werven en op te leiden en ervaren professionals naar het volgende skills level te tillen. Meer weten en de mogelijkheden verkennen? Neem dan gerust contact met ons op via 088 0043 668 of hello@youngcoders.nl.

Jan-Willem

Jan-Willem

Jan-Willem is een ervaren developer en co-founder van Young_Coders. Hij schrijft o.a. over de IT-arbeidsmarkt, programmeren en scrum.