Waarom teams werken

01-10-2020

6 minuten

Koen

Heeft jouw organisatie ook moeite met innoveren en verjongen? Heb je het gevoel dat je product de aansluiting met jouw eindgebruikers mist? Jouw organisatie is daarin niet uniek. In de praktijk zien we dit steeds vaker gebeuren. Gelukkig is de oplossing niet ingewikkeld. Door ontwikkel- en innovatieteams slim samen te stellen, de focus te leggen op de juiste tech-trainingen en ‘een leven lang leren’ te omarmen, verklein je de kloof tussen jouw product en de gebruiker in no-time.

Jouw doelgroep is divers. Maar hoe zit het met je ontwikkelteam?

Ieder nieuw product of nieuwe dienst die je tegenwoordig ontwikkelt, bevat een technologisch component. Denk bijvoorbeeld aan een website, een app of een portal. Deze moet ontwikkeld worden met jouw doelgroep in het achterhoofd. Maar wie is die doelgroep eigenlijk?

Jouw doelgroep is geen homogene massa: hij bestaat uit een divers publiek. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en verschillende opleidingsniveaus. Toch zie je vaak dat de traditionele ontwikkelteams bestaan uit ‘typische’ IT’ers. Onderzoek wijst uit dat op dit moment 76% van de technische banen in handen is van mannen. Daarvan is maar liefst 95% wit.

Hoe kun je van hen verwachten dat zij die diverse doelgroep met al hun behoeften en wensen kunnen doorgronden én een innovatief product leveren dat hierbij aansluit? Het antwoord op die vraag is even simpel als ontluisterend: niet!

Dergelijke ontwikkelteams zijn perfect voor de ontwikkeling van de complexe functionaliteiten die ten grondslag liggen aan de applicatie, maar niet voor het ontwerp van het product. Daarvoor zijn gevarieerde teams veel geschikter. Dit zijn teams die vanuit verschillende achtergronden en opleidingen naar de vraag van jouw klanten kijken en een product ontwikkelen dat hier naadloos op aansluit.

Hoe divers die achtergronden kunnen zijn, lees je in onze succesverhalen. Van psychologen en supermarktmanagers tot advocaten en muzikanten: iedereen kan leren coderen.

 BEKIJK SUCCESVERHALEN 

INNOVATIE BEGINT MET TEAMWORK

Om echt te kunnen innoveren heb je een sterk team nodig. Mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Op zich niets bijzonders, zou je zeggen, maar het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Een groep mensen is namelijk nog niet automatisch een team. De mensen in je team moeten bij elkaar passen. Niet alleen qua skills, maar ook qua persoonlijkheid.

Wat maakt een team succesvol?

Goed teamwork kenmerkt zich doordat het resultaat meer is dan de som van de individuele prestaties. Helaas ontstaat die ‘magische’ vonk niet zomaar. Om echt de allerbeste resultaten te boeken, moet een team bestaan uit verschillende competenties die elkaar nodig hebben en versterken. En die werkelijk betrokken zijn bij elkaar. Over het algemeen worden er zes ‘succesfactoren’ voor teams genoemd:

  • heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat);
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat);
  • open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig);
  • wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen);
  • flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen);
  • initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken).

En hoewel wij het hier mee eens zijn, denken we dat er twee belangrijke factoren missen.

Je team moet namelijk ook bereid zijn continu nieuwe dingen te leren. De techniek ontwikkelt zich nog steeds in een razendsnel tempo. Dagelijks ontdekken we nieuwe mogelijkheden en betere technieken. Houdt jouw team zijn kennis niet op peil, dan verlies je de race in de digitale transformatie zeker. Bedrijven die écht digital driven zijn, nemen dan de voorsprong. De vraag is of je die nog in kunt halen. Een leven lang leren is belangrijker dan ooit. Kan jouw team dit niet? Dan mist het geheid de bus. Met alle gevolgen van dien.

De tweede missende succesfactor kun je na het lezen van bovenstaande al raden: wij denken dat een divers team met verschillende achtergronden kan bijdragen aan je succes. Zij zorgen voor de brug tussen jouw team en je doelgroep.

Het team van de toekomst

Maar plaats je een junior als new hire in een bestaand team, dan doet je nieuwe medewerker binnen de kortste keren exact wat in het bestaande team gebruikelijk is. Zeg maar ‘dag’ tegen het voordeel dat iemand met een frisse blik je bieden kan. Een bestaand team heeft namelijk ‘oude’ referentiekaders en die staan innovatie of nieuwe inzichten in de weg. Je team moet complementair zijn. Je hebt dus een mix nodig van verschillende typen medewerkers.

Vergelijk het maar met teamsport: om een winning team samen te stellen, heb je niets aan enkel aanvallers of alleen verdedigers. Je hebt beide nodig om te kunnen scoren. Sterker nog: je hebt ook middenvelders, spelverdelers en creatievelingen nodig.

De vier H’s

Voor jouw innovatieve team is dat niet anders. Alleen noemen we de verschillende typen net iets anders. We noemen ze de 4H’s. We leggen ieder type even beknopt uit:

De Hipster

De Hipster weet wat cool is. Beter nog: weet wat cool wórdt. De Hipster heeft een groot sociaal netwerk met leeftijdsgenoten en heeft een neus voor het beste en het mooiste. Vaak vind je de Hipster als creatief brein bij het ontwikkelen of vormgeven van de meest innovatieve producten.

De Hacker

De Hacker is de ruggengraat van jouw product. Urenlang zit de Hacker aan het beeldscherm gekluisterd om die ene regel code, die ene specifieke functie helemaal perfect te krijgen. Voor social talk moet je meestal niet bij de Hacker zijn, want zelfs bij de koffieautomaat praat de Hacker alleen in jargon over het werk. Wil je echter zeker weten dat je product werkt, kun je niet zonder een Hacker.

De Hustler

Als de Hacker de ruggengraat van je product is, is de Hustler de lijm. Bewaakt als natuurlijke netwerker niet alleen de uitgezette lijn, de Hustler zorgt er ook voor dat alle neuzen continu dezelfde kant op wijzen. Dat is natuurlijk een onmisbare karaktereigenschap binnen het team, maar heeft ook zijn voordelen in de samenwerking met andere afdelingen binnen jouw organisatie.

De Hero

De Hero wil zichzelf bewijzen, de wereld beter maken door zélf de beste te zijn. Dankzij die eigenschap daagt de Hero het hele team uit beter te zijn, een beter product te maken. En daarmee tilt de Hero het team -en dus jouw product of dienst- naar een hoger niveau. Simpelweg omdat een Hero niet weet hoe hij met minder genoegen kan nemen.

De juiste begeleiding en methoden

Het ideale team bestaat volgens ons in ieder geval uit een Hacker, een Hustler, een Hipster en een Hero. Die laatste is vaak een echte senior, een tech lead, die het team helpt de juiste innovatieve producten te ontwikkelen. Is jouw product heel complex dan kan het zelfs aan te raden zijn ook nog een coach aan het team toe te voegen. De Hero, of tech lead, moet overigens stevig in zijn schoenen staan om de uitgesproken karakters in je team op een goede manier te kunnen begeleiden en motiveren. Daarnaast moet hij beschikken over de juiste mindset, kennis en methodieken, zoals ‘Design Thinking’, ‘Lean Startup’ en ‘Agile’. Alhoewel ze afzonderlijk van elkaar toegepast kunnen worden, werkt een combinatie beter om echt te innoveren. De praktijk wijst uit dat een cyclus van luisteren, experimenteren, leren, verbeteren, innoveren en weer luisteren et cetera de organisatie pas echt in een ‘waarde flow’ brengt. Bij deze manier van werken is het belangrijk om teams samen te stellen met de juiste soft skills en hard skills.

Hoe wij onze teams samenstellen en klaarstomen om te innoveren? Lees meer over onze aanpak.

ONZE AANPAK

ZELF EEN INNOVATIEF TEAM NEERZETTEN?

Mis jij de aansluiting met je doelgroep of wil je voorkomen dat je binnenkort op achterstand wordt gezet door je concurrenten? Ben jij toe aan de volgende grote stap in de digitalisering van jouw producten? Wij helpen jouw organisatie door te breken bij de “new wave” van tech-savvy professionals van de toekomst! Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag hoe we jou kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

Koen

Koen

Koen is marketeer en communicatiespecialist. Hij schrijft over o.a. Design Thinking, de IT-arbeidsmarkt en innovatie.