Deutsche Telekom Healthcare Solutions

"Een grote uitdaging was natuurlijk zowel bekend te raken met de gebruikte techniek als de benodigde kennis van de (zorg)processen. Maar de aanhouder wint."

telekom-healthcare-transparant.png

Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V. is onderdeel van de Deutsche Telekom groep. Met een omzet van 80,5 miljard euro en ruim 211.000 medewerkers (2019), is de Deutsche Telekom groep wereldwijd actief in de gezondheidszorg. Niet alleen op het gebied van telecommunicatie, maar vooral ook op het gebied van ondersteuning van zorgprocessen.

De casus

Deutsche Telekom Healthcare Solutions ontwikkelt en onderhoudt eigen software. Gezien de dynamische markt in de zorg dient deze software met veel accuratesse en zorg aangepast te worden aan nieuwe richtlijnen en processen. Maar ook dient deze software tijdig te worden aangepast naar huidige en toekomstige softwarestandaarden. Om dit tijdig te waarborgen durfde Deutsche Telekom Healthcare Solutions het aan om met een groep jonge, enthousiaste slimme mensen een avontuur aan te gaan en deze mensen als team samen met Young_Coders te begeleiden naar een mooie carrière als softwareontwikkelaar.

Echte uitdagingen

Een team van Challengers heeft deze uitdaging met beide handen aangepakt. Een grote uitdaging was natuurlijk zowel bekend te raken met de gebruikte  techniek als de benodigde kennis van de (zorg)processen. Maar de aanhouder wint. Inmiddels werken onze Challengers met veel plezier als eigen medewerkers van Deutsche Telekom Healthcare Solutions in het ontwikkelteam aan mooie projecten.