De IT bootcamp door de ogen van een coach

11-10-2023

8 minuten

Koen

Koen: Frenk, kun je in een korte quote iets vertellen over jouw visie op tech-educatie voor in ons Young_Coders magazine? Een paar zinnen is genoeg.
Frenk: Natuurlijk! Stuur maar wat vragen op, dan kom ik daar op de mail even op terug.
- 3 dagen later -
Frenk: Nou dat was wel lastig hoor. Hier heb je 4 (!) kantjes, haal daar maar een quote uit!

Die quote is er natuurlijk gekomen. Maar de vier kantjes wilden we jullie ook niet onthouden. 😉 Ga er maar eens goed voor zitten en bekijk de Young_Coders IT bootcamp door de ogen van Frenk: onze meest ervaren coach, docent en inspirator.

Profiel

Naam: Frenk Reemer
cv: Software developer- en architect, muzikant, componist, IT-docent en coach, inspirator
Tech stack: C++, C#, Java, Python, SQL, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Angular en DotNet

De Young_Coders IT bootcamp

Wat is voor jou het belangrijkste doel voor de bootcamps?

Mijn hoofddoel is om de Challengers niet alleen de technische vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de IT-sector, maar ook om hen voor te bereiden op de realiteit van het werkveld. Dit betekent dat ze leren hoe ze als team kunnen functioneren, hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze zich voortdurend kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën en methodologieën.

Het is niet genoeg om alleen maar code te kunnen schrijven; de Challengers moeten begrijpen hoe ze die code kunnen toepassen om echte problemen op te lossen. Ze moeten leren hoe ze kritisch kunnen denken en hoe ze hun kennis kunnen overdragen aan anderen.

Kortom, mijn voornaamste doel is om een leeromgeving te creëren die hen niet alleen klaarstoomt voor hun IT werk bij de opdrachtgever van Young_Coders, maar die hen ook de vaardigheden bijbrengt die ze nodig hebben om gedurende hun hele carrière te blijven groeien.

Wat is het verschil tussen lesgeven op een hbo en lesgeven in een IT bootcamp?
Het lesgeven aan hbo-studenten en aan bootcamp-deelnemers verschilt op meerdere vlakken, die elk hun eigen uitdagingen en kansen bieden:

1 Tijdsduur en intensiteit:
Een hbo-opleiding is over het algemeen meer verspreid in de tijd en minder intensief, terwijl een bootcamp een kort en zeer intensief leertraject is. Dit heeft invloed op hoeveel tijd er beschikbaar is voor het verdiepen in de stof en voor praktische oefening.

2 Voorkennis en ervaring:
Op het hbo hebben studenten vaak een meer uniforme achtergrond en voorkennis, terwijl bootcamp-deelnemers uit verschillende disciplines kunnen komen en variërende niveaus van ervaring kunnen hebben. Dit vereist een meer adaptieve onderwijsstijl in een IT bootcamp, maar zorgt ook voor fantastische inzichten en kruisbestuiving uit allerlei unieke studieachtergronden.

3 Curriculumstructuur:
In een hbo-opleiding is er meestal een vast, breed curriculum dat een breed scala aan onderwerpen behandelt. Bootcamps zijn meestal gericht op het snel aanleren van specifieke vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

4 Beoordeling en Evaluatie:
Het beoordelingssysteem in het hbo is vaak formeler en bevat meer gevarieerde evaluatiemethoden zoals tentamens, projecten en presentaties. In een bootcamp is de beoordeling praktijkgericht en gebaseerd op de uitvoering van specifieke taken en projecten.

5 Leeromgeving:
Een hbo-instelling biedt een brede academische omgeving, inclusief toegang tot een scala aan middelen zoals bibliotheken, labs en extra-curriculaire activiteiten. Een bootcamp is vaak meer gefocust en biedt minder van deze aanvullende leermiddelen. We raadplegen YouTube, StackOverflow en ChatGPT waar mogelijk. Het lijkt daarin ook veel op de dagelijkse praktijk van het leven van een programmeur.

6 Diversiteit in Leerdoelen:
Studenten op een hbo-opleiding zijn vaak op zoek naar een brede opleiding die kan leiden tot verschillende carrièrepaden, terwijl bootcamp-deelnemers meestal een specifiek doel voor ogen hebben, waar ze gericht naartoe werken.

Frenk legt iets uit tijdens een IT bootcamp

Hoe daag je ieder op zijn of haar niveau uit in klassen waar iedereen met andere programmeerkennis instroomt?
Het is inderdaad een uitdaging om een klas te hebben waarin de studenten verschillende niveaus van programmeerkennis hebben. Mijn aanpak is meestal veelzijdig en flexibel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en vaardigheidsniveaus van de Challengers.

Ten eerste gebruik ik gedifferentieerd leren, wat betekent dat ik verschillende leermethoden en -materialen gebruik, aangepast aan de behoeften van elke individuele student. Zo kan ik bijvoorbeeld basiskennis herhalen voor de beginners, terwijl ik de meer ervaren studenten meer geavanceerde onderwerpen bied.

Ten tweede stimuleer ik peer-to-peer leren. Als er genoeg deelnemers zijn, deel ik de studenten op in twee of soms drie groepjes waarin beginners en meer ervaren studenten samenwerken. Dit zorgt voor een win-winsituatie: beginners kunnen versneld leren door directe interactie met hun meer ervaren collega’s, en de meer ervaren studenten krijgen de kans om hun kennis te consolideren door deze over te dragen aan anderen.

Ten derde werken we met een real-world project. Meestal krijg ik die aangeleverd van Young_Coders en anders zoeken we zelf een onderwerp waar wij écht impact op kunnen maken. Zo kan ik iedere deelnemer de mogelijkheid geven om aan een project te werken dat past bij zijn of haar vaardigheidsniveau, terwijl ze toch de ervaring opdoen die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op echte werkscenario’s.

Tot slot zorg ik ervoor dat ik regelmatig presentaties organiseer waar een van de deelnemers het werk van de groep kan uitleggen. Het gesprek over wat de code of jouw code doet of moet doen is een interessante drijfveer om meer te weten te komen over waar je zelf in je ontwikkeling staat. Het maken van beslissingen en het onderbouwen ervan is een vaardigheid die elke moderne ontwikkelaar moet hebben.

Door deze benaderingen te combineren, streef ik ernaar om een inclusieve en uitdagende leeromgeving te creëren die iedere deelnemer in staat stelt om zich te ontwikkelen.

Gedragsregels voor een ontwikkelaar.

Je bent een man van de complexiteit en theorie. Hoe combineer je theorie en praktijk in een IT bootcamp waar je maar twee maanden de tijd hebt?
In een bootcamp van twee maanden is de tijd inderdaad beperkt, maar ik geloof dat theorie en praktijk hand in hand moeten gaan om effectief leren te waarborgen.

Vanaf dag één begin ik met een aantal uitgangspunten die van een groep los-zand-ontwikkelaars een “band of brothers” maakt.

Een èchte prof:

Frenk aan het woord over de IT

•          schrijft code die anderen kunnen lezen en begrijpen

•          kan actief luisteren (seek to understand, then to be understood);

•          is open en eerlijk over wie hij/zij is en wat hij/zij kan;

•          is een teamspeler (think win-win & synergie);

•          kan zelf code reviewen en wil dat zijn/haar code gereviewd wordt;

•          codeert gedocumenteerd: dus met betekenisvolle variabelen;

•          heeft eigenaarschap: fout gemaakt? Repareer en leer ervan;

•          komt afspraken na: bereid je goed voor (begin with the end in mind);

•          blijft leren, ontwikkelen en deelt kennis (sharpen the saw);

•          behandelt ieder teamlid met respect.

Ik probeer dat met de onderstaande punten te bereiken:

Just-In-Time: In plaats van uitgebreide theoretische sessies aan te bieden voordat we de praktijk ingaan, integreer ik theorie ‘just-in-time’. Dat betekent dat ik theoretische concepten introduceer op het moment dat ze relevant zijn voor een praktische taak of project. Dit helpt de studenten om direct het nut en de toepassing van de theorie te zien.

Kleine, verteerbare brokken: Ik breek complexe theoretische onderwerpen op in kleinere, meer verteerbare brokken. Dit maakt het voor de studenten gemakkelijker om de informatie te absorberen en toe te passen in hun code. Ik maak daarvoor kleine voorbeelden in code.

Praktische opdrachten: Onmiddellijk na het introduceren van een nieuw theoretisch concept volgt een praktische opdracht. Dit stelt studenten in staat om de net verworven kennis direct toe te passen, waardoor het beter beklijft en bijdraagt aan een beter begrip.

Peer reviews en feedback: Door studenten elkaars werk te laten beoordelen, krijgen ze een dieper inzicht in hoe theorie kan variëren in de praktische uitvoering, afhankelijk van de benadering.

Flexibele agenda: Hoewel de tijd beperkt is, probeer ik de agenda flexibel te houden om ruimte te bieden aan onderwerpen die deelnemers moeilijk of bijzonder interessant vinden.

Van leren naar toepassen

Wat vind je het leukst aan werken met Challengers?
Wat ik het leukst vind aan het werken met Challengers is het dynamische samenspel tussen informatie en ervaring, oftewel kennis. In een conventionele onderwijssetting is er vaak een disbalans, met de nadruk op theorie boven praktijk. In de IT bootcamp echter, komen deze twee elementen op een zinvolle manier samen.

Deelnemers komen met verschillende niveaus van informatie. Sommigen programmeren al jarenlang maar hebben iets totaal anders gestudeerd. Anderen hebben minder ervaring maar bijvoorbeeld een technische studieachtergrond die ze helpt om zich het programmeren snel aan te leren. Wat ze allemaal gemeen hebben, is een gebrek aan gerichte en praktische ervaring. De bootcamp biedt een uniek platform om deze twee elementen te verbinden.

De intensiteit en het hands-on karakter van de IT bootcamp zorgen er ook voor dat deelnemers niet alleen nieuwe informatie vergaren, maar deze ook direct toepassen. De samenhang tussen informatie en ervaring versnelt het leerproces op een opwindende manier en transformeert het in iets veel groters: echte, toepasbare kennis.

Het geeft mij voldoening om te zien hoe de Challengers deze transformatie ondergaan. Ze komen binnen met bepaalde stukjes van de puzzel – of het nu ervaring is uit een andere sector of eerdere academische kennis – en vertrekken met een veel completer beeld.

Dit is voor mij de ware essentie van kennis, en het is wat het werken met Challengers zo ongelofelijk bevredigend maakt.

Koen

Koen

Koen is marketeer en communicatiespecialist. Hij schrijft over o.a. Design Thinking, de IT-arbeidsmarkt en innovatie.