Hoe wij werken

Wij matchen young professionals die precies bij jouw organisatie passen en leiden ze op in een tweejarige maatwerkopleiding die we samen vormgeven. Om dit zo goed mogelijk te doen doorlopen we een aantal stappen naar samenwerking. In deze stappen verkennen we waar jouw organisatie behoefte aan heeft, welke hard en soft skills belangrijk zijn en wat de invulling wordt van het samenwerkingstraject.

Young_Coders Challengers

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase doorlopen we een aantal stappen om tot een selectie van geschikte kandidaten te komen.

Display: none
01. Overeenkomst

We bereiken overeenkomst over het aantal young professionals.

02. Profielen

We maken aan de hand van input uit jouw organisatie een organisatieprofiel op, waarmee we een goed beeld krijgen van de organisatiecultuur- en waarden. Daarnaast bespreken we welke profielen en teamrollen jouw organisatie nodig heeft. Aan de hand van deze informatie kunnen wij geschikte kandidaten werven die passen bij jouw organisatie.

03. Samenstellen opleiding

Samen bepalen we het curriculum voor de opleiding van de kandidaten. Zo zorgen we dat de opleiding optimaal aansluit op de technology stack van de organisatie.

Onze opleiding bestaat altijd uit een drietal componenten.

01. Technische opleiding: 

 • Programmeertalen, tools, frameworks etc.
 • Afhankelijk van de rol en technology stack.
 • Voorbeelden van technische opleidingen: front-end, full-stack of back-end development, low coding, software testing of data science.

02. Methodieken:

 • Methodieken die wij graag leren aan onze young professionals en die veel gebruikt worden in IT:
  • Design Thinking;
  • Scrum;
  • Agile werken.

03. Soft skills training:

 • Onderdelen van onze soft skills training:
  • Mindset en groeiambitie;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Time management;
  • Communiceren.
04. Werving en selectie van kandidaten

Ons creatieve team gaat aan de slag met een wervingscampagne om kandidaten te werven. Kandidaten doorlopen een uitgebreid selectieproces waarna wij de best passende kandidaten aan je introduceren.

05. Kennismaking en selectie

Nadat er op papier een match is vindt er een kennismakingsgesprek met de kandidaten plaats. Na de kennismaking kiest jouw organisatie welke gesproken kandidaten worden aangenomen.

06. Start

Wij gaan de contracten opmaken, de nodige handtekeningen worden gezet en de kandidaten kunnen starten!

Opleiding en inzet

Op het moment dat onze kandidaten starten bij jouw organisatie, begint ook onze opleiding. Gedurende deze eerste maanden volgen de kandidaten de maatwerkopleiding bij het Young_Coders opleidingscentrum in Amersfoort. Tegelijkertijd worden ze ingewerkt bij jouw organisatie en doen ze al wat ervaring op in de praktijk.

Na de opleiding zijn de kandidaten volwaardige junior tech-professionals en gaan ze fulltime aan de slag bij jouw organisatie. Ze krijgen ondertussen een uitgebreid soft skills traject waarin ze zich gedurende 5 maanden ontwikkelen als professional.

Elke maand komt een Young_Coders succescoach op bezoek om de voortgang te monitoren de young professionals te begeleiden. We bieden waar nodig handvatten voor verdere ontwikkeling en rapporteren voortgang naar de opdrachtgever.

Aan het eind van het eerste jaar bespreken we de doelen voor het tweede jaar en bespreken we welke verdere opleiding gewenst is. In het tweede jaar specialiseren de young professionals zich in specifieke teamrollen en volgen ze een individueel leerpad.

Na twee jaar zijn jouw young professionals doorgegroeid tot medior tech-specialisten die zich helemaal thuis voelen bij jouw organisatie. Ze maken jouw organisatie diverser, jonger en innovatiever. Heeft jouw organisatie de behoefte om de inzet te verlengen? Geen probleem! Daar komen we zeker wel uit.

Sluit deze werkwijze aan bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, dan verkennen we samen hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen aan tech-talent met toekomst.

They leveled up