Diversiteitsbeleid

“Inclusion is not a matter of political correctness. It is the key to growth.” Jesse Jackson

Diversiteit en inclusie zijn voor ons eigenlijk heel normaal. Sterker nog, ze zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit. We dragen bij aan onderzoek en publiceren veel over diversiteit en inclusie in de IT-sector. Daarover later meer. Maar eerst: waarom een diversiteits- en inclusiebeleid als dat voor ons zo normaal is? Omdat het helaas in de IT-sector nog niet de norm is. En omdat wij graag willen dat jij weet hoe wij kijken naar diversiteit en inclusie, zodat je begrijpt waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Maar vooral zodat jij je op je plek voelt bij Young_Coders en bij je opdrachtgever.

 

Een groep IT-consultants in brainstorm
Challenger try-out

Wat zijn diversiteit en inclusie

Diversiteit omvat alles wat een persoon uniek maakt. Dat gaat niet alleen over gender, seksualiteit en etniciteit, maar ook om je persoonlijkheid, religieuze overtuiging, vaardigheden en meer. Inclusie gaat om hoe je zorgt dat een divers team zich goed, veilig en gewaardeerd voelt op hun werkplek. Inclusie gaat om alles wat te maken heeft met veiligheid en acceptatie op de werkvloer. Het gaat onder andere over relaties tussen collega’s, klachtenprocedures, kunnen laten zien wie je bent en wilt zijn.

Diversiteit en inclusie bij Young_Coders

Bij Young_Coders beoordelen we kandidaten enkel op potentieel. We kijken niet naar achtergrond, maar alleen naar de toekomst. We vertrouwen op ons non-biased selectieproces; een objectieve beoordeling met wetenschappelijk onderbouwde tests en games die jouw potentieel in kaart brengen.

Geen doel op zich

Dat doen we niet met meer diversiteit als doel, maar omdat het gewoon beter werkt. Door kandidaten enkel te beoordelen op potentieel sluiten we niemand buiten en zijn onze Challengers een diverse afspiegeling van de samenleving. Een diverse groep mensen met complementaire skills, achtergronden en interesses voegt ontzettend veel waarde toe aan IT-teams. En dat zeggen we niet alleen, maar dat hebben we ook laten onderzoeken. Antropoloog en ontwikkelingssocioloog Maud Verploegen heeft in 2021 voor ons onderzocht wat de waarde is van diversiteit en inclusie in de tech-wereld. Haar onderzoeksartikel is hier te lezen.

Inclusie

Diversiteit is dus belangrijk voor het succes van organisaties. Maar inclusie is essentieel voor duurzame diversiteit. Het belang van diversiteit is inmiddels bij veel organisaties wel bekend, maar het viel ons op dat inclusie vaak nog een stuk minder aandacht krijgt, zo bleek uit het onderzoek over diversiteit en inclusie.

Veel organisaties investeren bijvoorbeeld veel in diversiteit zonder genoeg aandacht te geven aan inclusie. Het gevolg is dat werknemers uit minderheidsgroepen zich minder op hun plek voelen op de werkvloer en snel weer weggaan. Niet fijn voor de werkgever, maar ook niet voor de werknemer. Als je organisatie staat voor diversiteit, dan moet je ook zorgen voor een veilige werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dat vinden we heel belangrijk. Gelukkig onderschrijven onze aangesloten opdrachtgevers die waarden, en werken we samen aan een inclusieve werkomgeving voor onze Challengers. Onze aangesloten opdrachtgevers dragen zorg voor een veilige werkomgeving en wij besteden veel aandacht aan inclusie in onze soft skills training. Interculturele omgang, samenwerken, omgaan met conflicten en communiceren zijn allemaal onderdelen die voorbijkomen in de soft skills training. Hiermee geven we onze Challengers handvatten mee om voor zichzelf en voor elkaar een veilige werkomgeving te creëren.

Meer weten over de meerwaarde van diversiteit in IT? Lees op ons blog hoe diverse IT-teams zorgen voor betere software en meer innovatie.

They leveled up