Dit worden de 6 IT-trends van 2024

12-12-2023

4 minuten

Koen

Nu we weer bijna aan de kerstdis en oliebollen zitten, is het tijd om vooruit te kijken naar de belangrijke ontwikkelingen en IT-trends van 2024 die het IT-landschap gaan vormgeven. Innovatoren binnen de sector blijven op volle kracht doordenderen. Digitale transformatie is immers een continu proces dat vraagt om nieuwe doorbraken en technologische ontwikkelingen. In dit artikel lichten we een aantal belangrijke IT-trends uit die in 2024 een belangrijke rol gaan spelen.

IT-trend 1: Prompt engineering

2023 was het jaar waarin generatieve AI definitief mainstream werd. Die ontwikkeling is vooral het gevolg van de groeiende bekendheid en populariteit van ChatGPT. Dankzij die nieuwe AI-technologieën maakt ook prompt engineering binnen steeds meer organisaties zijn intrede. Dit maakt het een grote IT-trend om naar uit te kijken in 2024.

Als je te maken hebt met een taalmodel of chatbot, is de kwaliteit van de geleverde output grotendeels afhankelijk van de input. Daarom maak je gebruik van ‘prompts’, vragen en/of instructies die je een taalmodel of chatbot meegeeft om bepaald gedrag te vertonen of de informatie boven water te halen waar je naar op zoek bent. Een prompt bestaat doorgaans uit:

  • Een instructie. Welke taak wil je dat het model uitvoert?
  • Context. Dit is aanvullende informatie die het model op het spoor brengt van de juiste informatie.
  • Inputdata. Dit zijn de vragen waar je antwoord op wilt krijgen.
  • Outputindicator. Welk type output wil je ontvangen van het model?

Een taalmodel als ChatGPT kan met de juiste prompts bijvoorbeeld zelfstandig leesbare teksten produceren en aanvullen. Een prompt engineer houdt zich bezig met het ontwerpen van goede en duidelijke prompts. Gezien de steeds grotere populariteit en algemenere beschikbaarheid van generatieve AI, is het niet verwonderlijk dat prompt engineer een IT-discipline is waar veel toekomstmuziek in zit. Steeds meer bedrijven staan te springen om mensen die met de juiste context, instructies, trefwoorden en kennis goede prompts samenstellen.

IT-trend 2: Code agnostic development

GPT speelt ook een belangrijke rol in moderne softwareontwikkeling. De technologie genereert grote stukken code voor developers, waardoor het ontwikkelproces sneller verloopt en applicaties eerder beschikbaar komen. Met de komst van GPT is het belangrijker dan ooit dat ontwikkelaars ‘code agnostic’ zijn. Dit betekent dat de principes en architectuur bij het ontwikkelen van een applicatie belangrijker zijn dan de programmeertaal en exacte syntaxis.

Het gaat er niet zozeer om hoeveel regels code je programmeert in welke taal. Het begrijpen hoe je applicaties ontwerpt en opbouwt, is bij code-agnostisch werken belangrijker. Code agnostic development is een IT-deelspecialisme dat in de technische opleiding van Young_Coders een prominente plek inneemt. Het is een vaardigheid die je als developer breder en flexibeler inzetbaar maakt, omdat je een breed spectrum van het ontwikkellandschap beheerst in plaats van je exclusief te focussen op een of enkele specifieke programmeertalen.

Docent die IT trainees lesgeeft

IT-trend 3: Cyberweerstand

Cyberweerstand is een IT-trend die directe raakvlakken heeft met conventionele cybersecurity, maar gaat nog een stapje verder. Waar cybersecurity zich vooral richt op het voorkomen en onderscheppen van cyberaanvallen en datalekken, kijkt cyberweerstand ook naar wat je kunt doen als je onverhoopt toch ten prooi valt aan een hack. Onderzoek suggereert namelijk dat, mede door de snelle professionalisering en diversificatie van cybercrime, bijna een op de twee organisaties in de laatste drie jaar weleens het slachtoffer is geweest van een succesvolle cyberaanval.

Het inzetten van door AI en machine learning aangestuurde securityframeworks, goede strategieën voor cyber recovery (je IT-omgeving snel weer operationeel krijgen na een incident) en het trainen van personeel in het herkennen van cyberdreigingen en social engineering: het zijn allemaal zaken die je kunt toepassen om je digitale weerstand een extra impuls te geven.

IT-trend 4: Quantumcomputers

Quantumcomputers houden de IT-gemoederen al een poosje bezig. De processoren van deze computers zijn gebouwd volgens de principes van de kwantummechanica en kunnen parallel complexe berekeningen uitvoeren over enorme hoeveelheden gegevens. Een quantumcomputer is miljarden malen sneller dan een normaal model en vooral inzetbaar voor zeer specifieke en specialistische taken.

Volgens gerenommeerde techvolgers bij Forbes kan 2024 het jaar worden waarin de voordelen en capaciteiten van quantumcomputers echt doorsijpelen naar het bredere publiek. Banken en financieel dienstverleners die al in de technologie geïnvesteerd hebben, kunnen de explosief toegenomen rekenkracht bijvoorbeeld gebruiken voor een betere fraudedetectie, betrouwbaarder riskmanagement en het perfectioneren van high-frequency trading. Omdat quantumcomputers zo snel zijn en enorm veel rekencapaciteit hebben, vragen ze wel om nog betere, geavanceerdere en robuustere beveiligingsmaatregelen en -strategieën.  

IT-trend 5: Platform engineering

Platform engineering is een andere IT-toptrend voor 2024 en daarna. Gartner voorspelt dat in 2026 ongeveer 80% van de ontwikkelaars platformteams zal opzetten als interne leveranciers van herbruikbare diensten, componenten en tools voor de levering van applicaties. Goed ontworpen digitale platforms bieden vrijwel onbegrensde mogelijkheden voor selfservice, waardoor gebruikers waardevol werk kunnen doen met weinig overhead.

Het bouwen van platforms met herbruikbare, samenstelbare en configureerbare componenten, kennis en diensten vergroot bovendien de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van jouw organisatie.

Twee IT trainees aan het programmeren

IT-trend 6: Nieuwe generatie databases voor big data

We leven in het tijdperk van big data. Bedrijven genereren en verzamelen meer gegevens dan ooit en gebruiken hun groeiende databergen voor het nemen en onderbouwen van strategische en commerciële beslissingen. 

In het licht van die ontwikkelingen kunnen we in 2024 dan ook rekenen op de verdere opmars van een nieuwe generatie databases. Denk hierbij aan:

  • RDBMS. Dit zijn relationele databases waarin je datapunten opslaat. Ze bieden toegang tot datapunten die met elkaar in relatie staan.
  • NoSQL DBMS, flexibele, niet-relationele databases die door hun hoge schaalbaarheid en flexibiliteit ideaal zijn voor webapplicaties en big data.
  • Columnar storage databases die data opslaan per kolom in plaats van per rij. Deze indeling en opzet versnelt analyses omdat het systeem binnen één kolom alleen de locaties hoeft te lezen die beantwoorden aan jouw zoekopdracht.

Wil je inspelen op de belangrijkste IT-trends van 2024 en maximaal voordeel halen uit nieuwe innovaties? En ben je op zoek naar IT-talent dat dit mogelijk maakt? Dan helpt Young_Coders je graag verder. Wij matchen young professionals die precies bij jouw organisatie passen en leiden ze op door een maatwerkopleiding die we samen vormgeven. Zo haal je het meeste uit de belangrijkste IT-trends voor 2024!

Zo besteden onze succescoaches momenteel veel aandacht aan code agnostic development en het leren omgaan met de nieuwste generatie databases en AI-technologie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Koen

Koen

Koen is marketeer en communicatiespecialist. Hij schrijft over o.a. Design Thinking, de IT-arbeidsmarkt en innovatie.